top of page

યુવકોની / યુવતીનું  નોંધણી પત્રક

યુવક / યુવતી નું પૂરું નામ(અટક છેલ્લે)
જન્મ તારીખ
જન્મ સ્થળ
જન્મ સમય
જન્મ પત્રિકામાં મંગળ / શનિ ગ્રહદોષ
ઊંચાઈ
ટેલિફોને/મોબીલે નો.
ઇમેઇલ
શિક્ષણ
હાલનું સરનામું
યુવક/યુવતીનો હાલનો વ્યવસાય
ઓફિસ સરનામું
પિતાનું પૂર્ણ નામ
ગામનું નામ તાલુકા સહિત
માતાનું પૂર્ણ નામ
ગામનું નામ તાલુકા સહિત
ભાઈઓ
બહેનો
વિશેષ નોંધ
Image-empty-state.png
UPLOAD

FORM SUCESSFULLY SUBMITTED

bottom of page